ban_usp

Kotlíková dotace

127 500,- Kč + 5% příspěvek z MS kraje.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

Neváhejte nám zavolat a zkonzultovat s námi Váš případ změny vytápění.

Více informací