PROVÁDÍME INSTALACI PASIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Spolupracujeme s firmou Den Braven a používáme jejich výrobky FireProtect® které jsou kompletně, plně certifikovanou řadou produktů pro pasivní protipožární ochranu aplikovanou v dilatačních a spojovacích spárách, otvorech a průchodech mezi jednotlivými požárními úseky.
Výrobky pro protipožární ochranu jsou primárně určeny pro konstrukci budov, kde zabraňují v rozšiřování plamenu, žáru a kouře, a také významně zvyšují ochranu v případě požáru. Správná aplikace těchto produktu přináší naplnění právních předpisů. Protipožární systém také přispívá k celkové stabilitě budovy a poskytuje potřebný čas k evakuaci a vylidnění budovy.

ext

Účel a smysl protipožární ochrany:
• Poskytuje čas pro bezpečnou evakuaci budovy
• Snižuje materiálové škody
• Minimalizuje ekonomické ztráty
• Ochraňuje konstrukci budovy a udržuje ji přístupnou po uhašení požáru
• Splňuje evropské normy

Zobrazit certifikát