SolHeat

Panely typu SolHeat (typ SolHeat15, 30, 31 a 45) Vám umožní ohřev vzduchu z Vaší místnosti, přívod čerstvého ohřátého venkovního vzduchu či kombinaci těchto dvou funkcí.

PROČ JE TAK VÝKONNÝ PRO:

1. ODVLHČOVÁNÍ, REDUKCI PLÍSNÍ:

Při odvlhčování není důležité pouze přivádět čerstvý ohřátý vzduch zvenku, ale zároveň je důležité zvyšovat teplotu v odvlhčované místnosti.
Sami jistě víte, že prostory které temperujete, mají problémy s vlhkostí daleko menší nežli prostory bez temperace.
Modely SolHeat Vám umožňují kombinací obou výše zmíněných funkcí – přívod čerstvého vzduchu zvenku i přívod vzduchu z místnosti. Významně tak ovlivňují pokojovou teplotu daných prostor i cirkulaci vzduchu a napomáhají tak velmi účinně při boji proti vlhkosti a plísním.

2. TEMPERACI:

Díky sání vzduchu z místnosti pracují modely SolHeat obzvláště v mrazivých zimních dnech daleko silněji nežli modely, které mají pouhý přívod čerstvého vzduchu zvenku.
Pokud panel nasává v zimním mrazivém dnu pouze vzduch zvenku, nasává vzduch o teplotě např. -10°C. Pokud ale bude panel sát pouze vzduch z místnosti, může u obytného prostoru nasávat vzduch o teplotě např. +20°C.
Panel SolHeat v takovémto modelovém případu může mít již na vstupu teplotu vzduchu až o 30°C vyšší!
Takový teplotní rozdíl se samozřejmě razantně projeví i na teplotě vystupující z panelu do místnosti.
Velkou výhodou modelů SolHeat je, že umožňují sání vzduchu zvenku a zevnitř kombinovat!

Popis funkce:

Přívodní otvor panelu přivádí vzduch z místnosti či zvenku, následně jej v solární komoře kryté tvrzeným sklem ohřívá a pomocí ventilátoru ve výstupním otvoru dodává ohřátý vzduch zpět do místnosti. Ventilátor je napájen z fotovoltaického panelu. Tím dochází k ohřevu místnosti a snížení vlhkosti v ní.

Nadstandartní regulace

V chladných zimních dnech nelze očekávat, že panely budou fungovat jako klasické topení. Je-li venku teplota hluboko pod bodem mrazu, může být bez použití nadstandardního regulátoru při rozběhu zařízení teplota vzduchu vstupujícího do místnosti z panelu SolHeat nižší než teplota vzduchu v místnosti. Oproti klasickému větrání přesto dochází k úspoře tepla.
Jakýkoli z našich solárních panelů lze však vybavit nadstandartní regulací s LED podsvícením. Takováto regulace spíná ventilátor podle teploty vzduchu v panelu. Je tak zcela zamezeno energetickým ztrátám při rozběhu zařízení.

solheat

solheat_2

solheat_3