Nezávisle na topném oleji i plynu

jak_1

Výhody tepelných čerpadel jsou nasnadě

V porovnání s jinými topnými systémy se pořizovací náklady u tepelných čerpadel v novostavbách i ve staré zástavbě vracejí relativně rychle.

  • podstatně nižší spotřební a provozní náklady
  • minimální náklady na údržbu
  • žádné náklady na komín a kominíka
  • žádné zbytečné prostory pro uskladnění paliv
  • až 75% energie z obnovitelných zdrojů za které nemusíte platit

Nové dimenze v nezávislosti

Sluneční energie uložená ve vzduchu je nevyčerpatelným zdrojem energie bez vzniku emisí. Tepelná čerpadla získávají podstatnou část energie z okolního vzduchu. To funguje dokonce i v zimě při vnější teplotě až pod bodem mrazu. Je nutné dodat pouze elektrickou energii pro pohon.

REMKO Smart – TČ

jak_2

Technika tepelných čerpadel
Technika tepelného čerpadla může být porovnána s ledničkou – princip je však opačný. Teplo odebrané ze vzduchu se v okruhu chladiva zahřeje na vyšší teplotní hladinu a přenáší se do vnitřní jednotky.

Funkce vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka přenáší v chladivu obsažené teplo do podlahového vytápění nebo do radiátorů instalovaných v budově. Pro chlazení se funkce tepelného čerpadla nyní obrátí.

Funkce vnější jednotky
Vnější jednotka si odebírá teplo ze vzduchu. Toto teplo se v okruhu chladiva zahřeje na vyšší teplotu a přenáší se na topnou vodu ve vnitřní jednotce. Otáčky kompresoru a stupeň ventilátoru se přizpůsobují přesně právě potřebné potřebě chladu popř. tepla.